Trencadís con Carolina Cadelli 4/4

Escrit per Santiago Barreiro. Publicat a Casal dels Països Catalans de La Plata

Imprimeix